unsere Hunde
Choiya
Hüften: A2  ED: frei/frei Augen: frei ( 2013) Gonio: frei Prüfungen: DummyA, JPR / Wesenstest/ BHP/ JEP´S/ VPS/RGP
Farinja
Georgina
Irony
Hüften: A2 /A2 ED: frei/frei Augen : frei ( 2014) Gonio : frei Patella : frei Prüfungen: BHP A/B
Hüften A2  ED: frei/frei Augen : frei (  Juli 2017) Gonio:  frei Patella: frei Prüfungen: JEP´S / JPR
Hüften B1/B2 ED: frei/frei Augen:  frei (  Juli 2017) Gonio:  frei Prüfungen: JPR / Dummy A/   JEP`S
Amazing Grace Choiya        * 04.05.2006
Amazing Grace Farinja *24.01.2010
Amazing Grace Georgina *05.06.2012
Amazing Grace Irony *16.02.2015
Ulrike Böse * Fritz Häuser Str.24/1 * 71522 Backnang
07191-87440 privat 07195-910856 gesch.
Lycille
Amazing Grace Kewl Lycille *26.04.2018
Hüften   A1/A1 ED: frei/frei Augen: Gonio: Prüfungen:                                                             
unsere Hunde
Choiya
Farinja
Georgina
Irony
Amazing Grace Choiya        * 04.05.2006
Amazing Grace Farinja *24.01.2010
Amazing Grace Georgina *05.06.2012
Amazing Grace Irony *16.02.2015
Hüften: A2  ED: frei/frei Augen: frei ( 2013) Gonio: frei Prüfungen: DummyA, JPR / Wesenstest/ BHP/ JEP´S/ VPS/RGP
Hüften: 	A2 /A2  ED: 		frei/frei Augen :	frei ( 2014) Gonio :	frei Patella :	frei Prüfungen:	BHP A/B
Hüften A2  ED: frei/frei Augen : frei (  Juli 2017) Gonio:  frei Patella: frei Prüfungen: JEP´S / JPR
Hüften B1/B2 ED: frei/frei Augen: frei (  Juli  17) Gonio: frei Prüfungen:  JPR / Dummy A/                                                              JEP`S
   Ulrike Böse  *   Fritz Häuser-Str. 24/1  *   71522 Backnang ulrike.boese@outlook.de      07191-87440 privat   07195-910856 gesch.
Lycille
Amazing Grace Kewl Lycille *26.04.2018
Hüften     A1/A1   ED: frei/frei Augen: Gonio: Prüfungen: